1000 idéer för
Kungsbacka

MODERATERNA I KUNGSBACKA KOMMUN - AUGUSTI 2021

SENASTE IDÉERNA


Vi samlar in 1000 idéer för Kungsbacka.
Det här är en delsida där vi presenterar en av alla inkomna idéer.
Du kan också skicka in din idé och vara med och utveckla vår fina kommun!

1000 tack för din idé Stig A!

SPÅRBUNDEN TRAFIK GÖTEBORG - SÄRÖ - KUNGSBACKA


Sedan tidigare finns ett markerat område öster om väg 158 för spårtrafik. 

Nu utökas markreservationen i översiktsplanen ända ner till söder om Kungsbacka stad. Det utgör då ett viktigt underlag för framtida detaljplaner och bygglov inom markerat område. 

Vi tycker att det är en bra reservation för framtida planering. 

Redan 2006 gjorde dåvarande Banverket i samverkan med Västra Götalandsregionen, GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) och Göteborgs stadsbyggnadskontor en studie kallad "Idéstudie - Spår 2050" där många deltog i arbetet bl.a. genom workshops. 

I denna studie föreslogs bland annat en komplett ny bana med dubbelspår från Göteborg via Särö till Kungsbacka: 
"En ny Kungsbackapendel eller snabbspårväg utmed Särövägen medger tillväxt av tätorter utmed kusten samt nya stationer vid målpunkter i Göteborg". 

Syftet var att fortsätta diskussionerna men det verkar inte ha skett i någon större utsträckning. 

Här behövs samverkan med Göteborgs Stad. 
// Stig A

VAD HÄNDER SEDAN

Vad händer med alla idéer som kommer in?
Det kan du läsa om här.

I Kungsbacka kommun bor 85'186 personer. Tänk om alla kom med varsin idé!


Det är därför den här hemsidan finns. För att samla in dina idéer på hur Kungsbacka kommun kan bli ännu bättre för alla som bor här, för våra besökare och för företagarna som skapar jobben. 

Skicka in din idé så kanske den publiceras här på hemsidan!
Eller ännu roligare - den kanske blir verklighet!

NÅGRA SAKER VI REDAN GENOMFÖRT