1000 idéer för
Kungsbacka

MODERATERNA I KUNGSBACKA KOMMUN - JUNI 2021

SENASTE IDÉERNA


Vi samlar in 1000 idéer för Kungsbacka.
Det här är en delsida där vi presenterar en av alla inkomna idéer.
Du kan också skicka in din idé och vara med och utveckla vår fina kommun!

1000 tack för din idé!

FÖRBÄTTRA FÖR PERSONER MED LSS


Börja ta lite mer ansvar och förbättra levnadsstandarden för personer inom LSS*.

Om vi ska vara en kommun som förbättras, så borde det gälla alla kommunens invånare och inte bara dom som hörs och syns.

Säkerställ bemanning på boenden, sluta spara in på aktiviteter för barn med insatser och gör kommunen mer tillgänglig för alla./ (Anonym)


Reds anm:

Förkortningen LSS står för ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”.

VAD HÄNDER SEDAN

Vad händer med alla idéer som kommer in?
Det kan du läsa om här.

I Kungsbacka kommun bor 84'930 personer. Tänk om alla kom med varsin idé!


Det är därför den här hemsidan finns. För att samla in dina idéer på hur Kungsbacka kommun kan bli ännu bättre för alla som bor här, för våra besökare och för företagarna som skapar jobben. 

Skicka in din idé så kanske den publiceras här på hemsidan!
Eller ännu roligare - den kanske blir verklighet!

NÅGRA SAKER VI REDAN GENOMFÖRT