1000 idéer för
Kungsbacka

MODERATERNA I KUNGSBACKA KOMMUN - JULI 2021

SENASTE IDÉERNA


Vi samlar in 1000 idéer för Kungsbacka.
Det här är en delsida där vi presenterar en av alla inkomna idéer.
Du kan också skicka in din idé och vara med och utveckla vår fina kommun!

1000 tack för att du hörde av dig "Villavägen"!

DET VÄXER JÄTTESLIDE UTMED BANVALLEN I ÅSA

Utmed gamla banvallen i Åsa växer någon form av växt som jag tror kan vara invasiv, är det parkslide? 


/ "Villavägen"Reds. anmärkning: 
Vi gjorde direkt en akut felanmälan och skickade in bilden till kommunens expert på invasiva arter och hon återkopplade omedelbart att det vi ser på bilden är jätteslide. 

Den är invasiv och det var jättebra att "Villavägen" hörde av sig. Det har också tidigare kommit in anmälningar om samma plats och den är svår att bekämpa och kräver särskilda metoder för det. Det är därför "inget händer" - man får ta den metodiskt och i väldigt många omgångar. 

I en annan idé hade "Villavägen" också ett förslag om att kommunen kanske kunde sätta upp skyltar och informera om vad "som händer". Den idén går att tillämpa här. Skyltar är beställda och på väg upp i närhet av dessa växter som informerar om vad det är och när/hur/och på vilket sätt man har tänkt att ta hand om dessa invasiva växter. 

Man skulle därför på ett sätt kunna säga att en av idéerna är uppfylld, att informera mer och bättre genom skyltar, men idén är så bra att vi jobbar vidare med den så att vi blir än mycket bättre på att informera i framtiden - därför vill vi inte kalla den klar riktigt än. 

Red. vill också tacka så mycket för att "Villavägen" hörde av sig så att vi kan få stopp på denna invasiva växt innan den breder ut sig eller ställer till skada! 


VAD HÄNDER SEDAN

Vad händer med alla idéer som kommer in?
Det kan du läsa om här.

I Kungsbacka kommun bor 84'930 personer. Tänk om alla kom med varsin idé!


Det är därför den här hemsidan finns. För att samla in dina idéer på hur Kungsbacka kommun kan bli ännu bättre för alla som bor här, för våra besökare och för företagarna som skapar jobben. 

Skicka in din idé så kanske den publiceras här på hemsidan!
Eller ännu roligare - den kanske blir verklighet!

NÅGRA SAKER VI REDAN GENOMFÖRT